32 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
32 Piesza Pielgrzymka Diecezji Plockiej